معرفي وبلاگ

چرا کشکول !؟
دراین اندیشه بودم تا، تجربه و اندوخته هایی که در عرصه های علمی،،فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی ، و بویژه دفاع مقدس و... دستی بر آتش داشته ودارم را به نحوی در اختیار دیگران قرار دهم. محرم 88 در حرم امام حسین (ع) عنایت وتوفیق خواستم.ابتدادر اندیشه چاپ نشریه ای بودم، چون زمان زیادی باید باید برای مقدمات آن (اخذ مجوز، و...)صبر می کردم!. فرصت را غنیمت شمردم و درمحرم 89 تصمیم بر راه اندازی این وبلاگ نمودم ( تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!؟).
نام کشکول(ظرفی خاص که حاوی تحفه های مختلفی است) را از این جهت بر گزیدم، تا خود رامحصور در موضوعی نکرده باشم.
دغدغه به روز رسانی هم ندارم، تا مجبور به نازل گویی شوم.
براین نظر هستم که، چنانچه مطلب و موضوع در خوری داشتم آنرا برای بحث و گفتگو مطرح نمایم، در غیر اینصورت وقت عزیزان را به بطالت نگذرانم.
لذا،ممکن است روزهایی مطلب قابلی نداشته باشم. اعتراف دارم که بضاعتم اندک است ولی آنچه در چنته داشته باشم خست نخواهم کرد!.
بدون تردید،نظر ات شما برای انتخاب موضوع گفتگو،تغییر،تحول، تداوم ویا تعطیلی وبلاگ راه گشایم خواهد بود.


با تشکر: محمدحسن بی‌غم بیدگلی
خوراک سايت
آخرين مطالب
ارسال شده در: شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ - 22:45 - موضوع : روانشناسی، مشاوره - توسط : محمدحسن بی‌غم بیدگلی

نيايش دكتر شريعتي و نقشي كه دعا بر روح وروان ما دارد

خدایا حکمت قدم هایی را که برایم برمیداری بر من آشکار کن تا درهایی که به سویم می گشایی ندانسته نبندم ، و درهایی که به رویم میبندی به اصرار نگشایم!.
چه ساختن هایی که مرا سوخت و چه سوختن هایی که مرا ساخت!.

 خدای من ، مرا فهمی عطا کن که از سوختنم ساختنی آباد بجا بماند.

00000000000

مكرر دعا ونيايش دكتر شريعتي را ( كه متن كامل آنرادر انتهاي مطلب ملاحظه خواهيد نمود) را از دوران نوجواني كه به بيش از 35 سال پيش باز ميگردد را خوانده و شنيده ام وهر بار نيز برايم تازه گي و طراوت دارد. همچنان معتقدم يكي از زيباترين نيايش هايي است كه شنيده ام. بهانه اي شد تا دوباره آنرا بشنوم و چند كلامي نيز در خصوص دعا و نيايش برايتان بنگارم.

دعا ونيايش، وجايگاه و نقشي كه دارد از مباحث مهمي است كه كمتر به آن اشاره شده است. شايد اين غفلت به اين دليل باشد كه ، برخي دعا ونيايش را صرفاً امري ديني و مربوط به مكتب خاص ديني ميپندارند و  چون نسبت به مسائل ديني وبخصوص مكتب ديني خاصي سمپاتي دارند، يك خود داري ومقاومت رواني براي خود ايجاد كرده اند و هر مطلب درستي را نيز كه از  آن مكتب  بروز و ظهور داشته باشد، پذيرش آن دشوار و البته كه عمل به آن نيز دشوارتر مينمايد.

والبته، در انديشه توحيدي، هر گز منافاتي ميان ربوبيت الهي و اسباب طبيعي وجود ندارد، از اين رو ميان توكل و اسباب طبيعي ميتوان جمع كرد و شخص بايد افزون بر توكل از اسباب مناسب هر چيزي بهره گيرد.

حقيقت اين است كه، در مساله نقش اسباب و عوامل در زندگي بشر همانند  هر امر ديگري، افراط و تفريط هايي صورت گرفته است!.بگونه اي كه بر خي بطور كامل منكر نقش اسباب ظاهري و باطني ميشوند وآنرا به كلي در تحقق هر چيزي بي تاثير مي دانند. از سوي ديگر گروهي نيز به اسباب چنان بها وارزشي ميدهند كه اصولاً منكر تاثير گذاري خداوند به طور مستقيم و يا غير مستقيم مي شوند.

جالب است كه بدانيد، حضرت موسي (ع) بيمار بود و در انتظار درمان و شفا ميماند، تا اينكه مدتي ميگذرد و بهبودي حاصل نميكند وبدين سبب نزد خداوند شكايت ميبرد. خداوند به او وحي مي كند كه، اگر  سالها بيمار بماند او را درمان نخواهد كرد!.چرا كه براي هر دردي درماني نهاده شده واسبابي مشخص شده است كه بايد براي در مان به آن اسباب روي آورد.

به هر جهت  اين شيوه بر خورد ( دگم بر خورد كردن) با مسائل نظري و علمي و  آنچه كه  مربوط به علوم انساني و  تاثير بر انگاره هاي فردي دارد( غفلت از آنها و رد و قبول آنها بدون هيچ دليل واضح وروشن و منطقي )قابل قبول نيست. همانطوريكه چنين اشخاصي بدون هر گونه پشتوانه عقلي و علمي چيزي را رد ميكنند، آيا اجازه ميدهند كه ما نيز هيچگونه سخني از ايشان را( چه درست وچه نادرست) نپذيريم!. البته ما چنين نخواهيم كرد، چرا كه خود داعيه آنرا داريم كه چنين روش هايي بخردانه و انديشمندانه و معقول نيستند.

بحث دعا ونيايش، چيزي جز آرزوي  عملي شدن آرزوها نيست!. اين موضوع چيزي ابداعي دين ومكتب  خاصي نيست، بلكه از بدو پيايش بشر ،آرزو ها هم وجود داشته و هر كسي منهاي هر ايده و مرام ومسلك و ديني كه دارد تحقق آن را خواستار است، و اگرغير از اين باشد انساني نر مال و معقول نخواهد بود. البته اين تحقق آمال  ممكن است در فرهنگ ها و مكتب ها و مليت هاي مختلف نام هاي گوناگون داشته باشد ، در مكاتب الهي و ديني بعنوان دعا و نيايش، و در ساير مكاتب اسامي مختلفي بر آن نهاده اند. و البته كه بحث ما نزاع با كلما ت نيست، بحث بر سر استفاده از نيرويي است كه همه به مفيد بودنش اذعان دارند. والبته كه هر گونه افراط و تفريط در اين خصوص نيز  پذيرفته نيست( آنگونه كه دعا ونيايش محملي باشد بر خمودگي و بي عاري و دست روي دست گذاشتن و در پي كار وتلاشي نرفتن).لذا از آن جهت كه آرزوها وآمال انسانها، نقشي اساسي بر رفتار و بر نامه ريزي ها و ...افراد دارد، لذا هر مكتب ومرام ومسلكي كه به انسان و كرامت او و آرزوهاي انساني توجه دارد، نميتواند نسبت به اين مكانيسم بسيار مفيد وتاثير گذار بي توجه باشد.

نیایش از نظر روان شناختی آثار متعددی در روح و روان آدمی دارد .

دکتر آلکسیس کارل می گوید: دعا محکم ترین و بالاترین حلّال مشکلات است، تأثیر دعا واقعاً شگفت انگیز است، قدرت دعا و نیایش نشانه آزاد شدن انرژی است، همان طور که به کمک تکنیک های علمی انرژی اتمی را آزاد می کنند، با استفاده از قدرت دعا و از طریق شگردهای علمی می توان انرژی معنوی را آزاد ساخت. آثار این قدرت انرژی زا بر بسیاری از مردم آشکار است.

اگر دقت كنيد تصديق خواهيد كرد كه،وقتی انسان از فردي  چیزی درخواست می کند، احساس ذلّت و خواری می کند. وليكن اگر در خلوت خويش و در ذهن خود، از تكيه گاهي مطمئن و قدرتمند كه بهيچ وجه مختصات انسانها را ندارد كه در  براي اجابت درخواستي، انسان دچار ذلت وخواري و... شود، قطعاً  رضايتمندي بيشتري داشته و انرژي مثبتي دريافت ميكند .ديگران نيز  اين روحيه و قوي  بودن را در او  بوضوح ميبينند و زبان به تحسين روحيه با نشاط و اراده محكم او ميكنند.و بطور يقين این احساس عزّت وذلت بر سلامت روح وروان تأثیر می گذارد. آيا قبول نداريد كه انساني كه، در خود احساس ذلت وبد بختي و بيچاره گي و درماندگي ميكند، از روحيه خمودگي و ركودوياس و اظطراب و نگراني و تشويش خاطر و...بر خوردار ميگردد؟، و اين حالت  همه رو ح و روان شخص را متاثر كرده و به سمت انواع بيماريهاي روحي و رواني مبتلا ميسازد!؟. و همچنين خواهد بر عكس آن.

 

زندگی بشر آکنده از شیرینی ها و تلخی ها، آسایش و رنج، پیروزی و شکست می باشد، لذا بشر موظّف است با طبیعت دست و پنجه نرم کند تا بتواند تلخی ها را به شیرینی و شکست ها را به پیروزی تبدیل کند.

طبیعت زندگی دنیا غفلت زاست، گاهی انسان را چنان به خود مشغول می سازد که همه چیز را فراموش می کند حتّی خویشتن را. دعا و نیایش فرصت خوبی برای بازنگری در اعمال و باز یافتن خویش و نجات از چنگال اهریمن غفلت را فراهم می سازد.

.000000000000

نیایش دكتر شریعتی

 

ای خداوند!

به علمای ما مسئولیت

و به عوام ما علم

و به مومنان ما روشنایی

و به روشنفکران ما ایمان

و به متعصبین ما فهم

و به فهمیدگان ما تعصب

و به زنان ما شعور

و به مردان ما شرف

و به پیران ما آگاهی

و به جوانان ما اصالت

و به اساتید ما عقیده

و به دانشجویان ما نیز عقیده

و به خفتگان ما بیداری

و به دینداران ما دین

و به نویسندگان ما تعهد

و به هنرمندان ما درد

و به شاعران ما شعور

و به محققان ما هدف

و به نومیدان ما امید

و به ضعیفان ما نیرو

و به محافظه کاران ما گستاخی

و به نشستگان ما قیام

و به راکدان ما تکان

و به مردگان ما حیات

و به کوران ما نگاه

و به خاموشان ما فریاد

و به مسلمانان ما قرآن

و به شیعیان ما علی(ع)

و به فرقه های ما وحدت

و به حسودان ما شفا

و به خودبینان ما انصاف

و به فحاشان ما ادب

و به مجاهدان ما صبر

و به مردم ما خودآگاهی

و به همه ملت ما همت، تصمیم و استعداد فداکاری

و شایستگی نجات و عزت ببخش

 

00000000000

 

نكته :

اضطراب فکری و تنش های روانی از بیماری های مهلکی است که بشریّت قرن حاضر را تهدید می کند. روان کاوان و دانشمندان می کوشند تا راه های کاهش بار فکری انسان ها را پیش بینی کنند و به فکر و روان او استراحت دهند و او را از دگرگونی های روحی نجات دهند. مهار این پراکندگی های فکری و تنش های درونی شرط نخست دست یابی به نبوغ، درایت و فهم مسائل است. به همین دلیل سعی می شود مکان هایی که برای مطالعه و تحقیق در نظر گرفته می شود از آرام ترین، مطبوع ترین و دل انگیزترین مکان ها باشد تا امکان تمرکز ذهن و رفع نگرانی را فراهم آورد..

نیایش و پرستش  نيز چنين است،اگر با شرایط باطنی و ظاهری انجام شود( يوگا، و ساير مكاتب اينچنيني كه اساس كارشان بر تمركز است نيز چنين ميكنند) نه تنها ذهن را در مدار تمرکز می نهد، بلکه درون را نورانیّت و صفا می بخشد و اگر انسان حضور قلب و توجّه در نیایش را به خوبی درک کرده باشد، توان آن را پیدا می کند که تمام قوای ذهنی خود را متوجه چيزهايي بكند كه نقش اساسي در سلامت و آرامش روان دارد. اميدوارم در آينده بيشتر در خصوص نقش  دعا در باز پروري روح و روان سخن بگوييم.

 

 

 

 

 

|